Ardi Borova

Studentët e rinj

PROGRAMET E DIPLOMIMIT “ARDI BOROVA ACADEMY” JANË TË LIÇENSUARA NGA MINISTRIA E PUNËS DHE DIPLOMA E SAJ NJIHET NË TREGUN E PUNËS BRENDA DHE JASHTË VENDIT, SI NJË NDËR MUNDËSITË MË TË MIRA NË EDUKIMIN MODERN NË FUSHAT E PARUKERISË DHE ESTETIKËS. SECILA NGA TEKNIKAT KYÇ TË FILOZOFISË SË SALLONIT “ARDI BOROVA” DO T’JU KALOHET SI BREZI I RI I PROFESIONISTEVE.  

Në fund të çdo faze do t’ju bëhen vlerësime të personalizuara për tu siguruar që janë arritur qëllimet e kërkuara të studimit sipas standardeve të “Ardi Borova Academy”.

Orë pune kreative, financiarisht shpërblyese dhe fleksibël, janë të gjitha fjalë që paruekier dhe estetistë të kualifikuar përdorin për të përshkruar karrierën e tyre. Parukierve dhe estetistëve të diplomuar pranë akademisë sonë i hapen dyert për mundësi emocionuese punësimi që varjojnë në hapjen e një salloni të tyre, në sheshxhirime filmash, sfilata mode si dhe mundësi udhëtimi.

NUK MUND TË KETË FILLIM MË TË MIRË PËR KËDO QË DËSHIRON TË FILLOJ TË LERË GJURMËT E PARA NË BOTËN E STILIMIT TË FLOKËVE.

Hits: 879


ARDIAN BOROVA © 2014       NA KONTAKTONI       PRIVACY POLICY       TERMAT DHE KUSHTET       EMAIL          Ardi Borova - Instagram   Ardi Borova - Pinterest   Ardi Borova - Linkedin   Ardi Borova - Facebook   Ardi Borova - Google +   Ardi Borova - Youtube