Ardi Borova

Specialist

Shkollimi 1-2-1

Kurset 1 – 2 – 1 mund të ndërtohen duke filluar që nga fillestarët deri tek më të avancuarit.

Formati: Demos / Teori / Praktikë
Kohëzgjatja: 1 Ditë
Data e fillimit: Guida 1 – 2 – 1 mundësohet sipas kërkesave. Ju lutemi, telefononi për më shumë informacion.
Pajiseni me: Çertifikatën e Personalizuar

Prenoto Kursin

ARDIAN BOROVA © 2014       NA KONTAKTONI       PRIVACY POLICY       TERMAT DHE KUSHTET       EMAIL          Ardi Borova - Instagram   Ardi Borova - Pinterest   Ardi Borova - Linkedin   Ardi Borova - Facebook   Ardi Borova - Google +   Ardi Borova - Youtube